Scházíme se každý čtvrtek od 16.30 do 18 hodin v bývalé ZŠ Komenského.

Žákovské kolejiště TT

Stavba žákovského kolejiště

Hlavní náplní činnosti školního roku 2010/2011 bude stavba našeho prvního regulérního kolejiště. V této sekci bude postupně dokumentován postup prací.


Konečné rozvržení je ještě předmětem úvah, velmi brzy se zde objeví variantní návrhy.
Stavbu začneme modulem vlečky. Získali jsme před časem rám o rozměru 40 x 140 cm (původně sokl pod skříň) z kvalitní překližky. Na horní plochu jsme nalepili 5 mm překližku z našich zásob a celek ještě sešroubovali, takže je dostatečně pevný.

Rychlé dokončení usnadní minimum práce s krajinou - velká část plochy bude tvořena vozovkou a to zčásti i v samotném kolejišti.

Vlečka obsluhuje překladiště ropných produktů. Toto téma jsme zvolili z toho důvodu, že disponujeme množstvím kotlových vozů nejrůznějšího provedení, takže jsme schopni sestavovat divácky velmi atraktivní soupravy. Dále disponujeme dvěma lokomotivami  řady V36, které se velmi hodí pro manipulaci na takovéto vlečce. Dokonce jedna lokomotiva tohoto typu sloužila u nás po válce jakožto kořistní pod řadou T334.0  ve skladu Stalinových závodů n.p. Benzina v Hněvicích.

Firma Auhagen vyrábí pěkné stavebnice různých průmyslových objektů, pro naše potřeby se velmi hodí právě 12 26412 216. Stavebnice byly mírně upraveny a máme je již téměř připraveny k instalaci. Zbývá ještě vytisknout přelepky na nádrže. Výrobce poněkud nedořešil, že i na té doplňkové je napsáno TANK 1 :).
Celkový pohled
Celkový pohled
Sklad olejů a rampa s tankovacím zařízením
Sklad olejů a rampa s tankovacím zařízením
Terminál pro čerpání z kotlových vozů
Terminál pro čerpání z kotlových vozů
Nádrže
Nádrže
Tak se nám ta vlečka už pomalu rýsuje. Došlo k mírné změně konfigurace kolejiště, hlavně z důvodů lepšího přehlednosti pro diváka, tj. nádrže dál od něj.  Dále bylo seznáno, že přístupní silnični komunikace by neměla znovu křížit vlečku, protože manipulace s vozy by neustále narušovala silniční provoz.

Máme pod desku osazeny přestavníky (klasické ploché BTTB - máme jich zásobu) a připojeny oddělené kolejové úseky. Dráty zatím končí ve vzduchu, pravděpodobně je ne destičce z kuprextitu propojíme s nějakým konektorem a použijeme k němu odpovídající standartní propojovací kabel z počítačové techniky pro zapojení do ovládacího panelu.
Původní koncept

Původní koncept

10112010135.jpg
25.11.2010

-munro-
Ověření dispozice hlavního panelu

V předvánočním čase se nakonec podařilo najít chvíli a došlo na zkusmé sestavení základní osnovy hlavního panelu kolejiště. Ukázalo se, že na starém rámu bude potřeba několik menších úprav, ale v zásadě bude použit tak, jak je.

Ukázalo se, že oproti virtuální podobě je potřeba mírně zkrátit stanční koleje, abychom dosáhli bezpečné vzdálenosti od hrany panelu na stranách. Délka staničních kolejí na hlavní trati činí cca. 150cm, což umožňuje už jakžtakž reálnou délku provozovaných souprav. Ostatně posuďte na obrázcích.
Zak_1.jpg
Zak_2.jpg
Zak_4.jpg
Zak_5.jpg
Při této příležitosti se ukázalo, že pro bezkolizní provoz vlečky je jediná kolej málo. Při manipulaci je totiž potřeba vlečkovou lokomotivou objet soupravu a tu pak sunutím přestavit na vlečku. Objíždění by muselo probíhat přes zhlaví do tratě, což by významně rušilo provoz stanice. Naštěstí prostorová rezerva umožňuje přidat ještě jednu kolej ke kraji panelu a nejen usnadnit manipulaci, ale i významně zvýšit kapacitu stanice při jen nevýznamném zkrácení délky obou kolejí při kraji panelu.

Račte si povšimnout lokomotivy v čele rychlíku. Ano je to Nohab v provedení M61 MÁV. Je součástí souboru modelů darovaných panem Milanem Titlem. Poděkování tímto patří všem našim sponzorům.

Modelový příklad provozu vlečky:

Ze západní strany vjíždí ucelený vlak kotlových vozů pro překladiště na jednu z kolejí při kraji panelu. Odstoupivší vlaková lokomotiva zajede do kusé koleje vpravo od tunelového portálu na východním zhlaví. Vlečková lokomotiva na volnou kolej vytáhne soupravu k odevzdání, odvěsí ji, najede na výchna soupravu odstavených vozů příchozího vlaku a tu zasune na vlečku. Vlaková lokomotiva objede vozy odevzdané z vlečky po volné koleji a po svěšení a zkoušce brzdy odjede směrem na západ. V době manipulace není provoz na zbývající části stanice nijak rušen. Proto budou ony 2 krajní koleje oboustranně elektricky izolovány od zbytku stanice a bude v závislosti na poloze výměn připojeny buď k napáječi hlavní tratě nebo vlečky. 
 
Prvotní návrh
Prvotní návrh
Pokročilejší provedení
Pokročilejší provedení
Přidaná staniční kolej
Přidaná staniční kolej
V 3-D simulaci to může vypadat takto
Zak3de9.jpg
Zak3de9_1.jpg
Zak3de9_2.jpg
Zak3de9_3.jpg
29.12.2010

-munro-
Tak práce na hlavním rámu je v plném proudu. Původní konstrukce z konce 80. let potřebuje jen mírne úpravy. Materiálu (překližka, latě) máme naštěstí ve skladu dostatek. Původně byl pod dřevěnou konstrukcí kolejiště ješte rám z ocelových jeklů na 6 nohách, ten byl sice nesmírně masivní, ale nebyl demontovatelný a případný transport prostorového objektu 240x120x100 by byl (nehledě na hmotnost) velmi obtížný.   Proto budou vyrobeny demontovatelné (pravděpodobně dřevěné) nohy uchycené přímo do rámu (celkem 8ks), aby byl případný přesun snadný.

Základní rovina hlavní trati bude bez stoupáni a klesáni, abychom měli co nejsnazší práci. Podklad je tvořen z valné části 10mm silnou překližkou (původní konstrukce) a zčásti je doplněn 3mm silnou. Na ni bude v celé ploše kolejového roštu položen 5mm silný extrudovaný polystyren pro částečné odhlučnění a simulaci štěrkového lože. Veškeré přestavníky budou umístěny pod deskou. Instalace klasických BTTB plochých přestavníků v kombinaci s výhybkami EW1 se ukázala jako velmi snadná.
ram2.jpg
ram3.jpg
30.1.2011

-munro-
Tak jsme tu vlečku postavili a zapomněli dokumentovat. No máme téměř hotovo, tak aspoň jedna fotka z průběhu stavby se našla.
vlecka.jpg
vlecka.jpg
I hlavní panel už začíná vypadat jako kolejiště
stanice.jpg
stanice2.jpg
stanice3.jpg
Nechte si zasílat novinky přímo do Vaší emailové schránky
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one