Scházíme se každý čtvrtek od 16.30 do 18 hodin v bývalé ZŠ Komenského.
Jelikož většina z nás byla odkojena v železničním modelářství materiály a postupy odpovídajícimi době (plechové kolejivo, klíh, sádra, barvené piliny), dali jsme na radu moudrých a z toho, co se našlo po šuplíkách a různě po dílně, jsme začali tvořit dioráma zastávky s nákladištěm v HO.

Cílem je naučit se současné technologické postupy (profilové kolejivo, statická tráva, foliáže atd.) a vyzkoušet si tvorbu terénu v malém, abychom se vyhnuli omylům při stavbě většího kolejiště.

Postupně se zde objeví obrázky postupu výstavby.
PICT0760edit2.jpg
PICT0759edit2.jpg
13.5.2010

Stavba opět pokročila. Před zaštěrkováním kolejí jsme nechali na zkoušku (ovšem se zkrácením času zastavení) dioráma v provozu po 2 hodiny. Nedošlo k závadě, je ale otázka, jak se budou časová relé na principu bimetalu chovat při celodenním provozu, ev. pokud bude horko atd.

Video je točeno mobilem, jeho kvalita je opravdu jen dokumentární :)
Pro řízení provozu je použita nejjednodušší elektromechanická automatika. Využívá přestavníkové relé BTTB a dva bimetalové časové spínače rovněž z produkce někdejšího berlínského závodu.  Provoz je koncipován pouze pro sólo motorový vůz, ev. pro kratičkou soupravu, přičemž krajní dvojkolí musí být vždy kovová.
Schema1_1.JPG
Zapojení funguje následovně:

Na schématu horní kolejnice je rozdělena na 3 úseky. Prostřední je trvale napájen,  oba krajní jsou odděleny izolační kolejovou spojkou a umožňují zastavení  motorového vozu u nástupiště a v tunelu.

Dolní kolejnice se používá k přepínání polarity trakčního napájení pomocí kolejových kontaktů K1 a K2 - krátkých izolovaných úsekú, kratších než rozvor podvozku hnacího vozidla. Tato konstrukce byla zvolena především pro svou nenápadnost.

V základním stavu, tj. přestavníkové relé v poloze "1", se vlak rozjede směrem doleva, přejede do izolovaného úseku, ale napájení trvá, protože dioda D1 je v této situaci zapojena v propustném směru. Když vlak dojede ke kontaktu K2 (vzdálenost od kraje izolovaného úseku ke kontaktu je větší, než délka vlaku), dojde přes něj k uzavření obvodu střídavého napětí (na schématu značeno zeleně) a k přehození přestavníkového relé do polohy "2". Relé má výstupní kontakty propojené křížem, takže dojde k otočení polarity v kolejích. Tím se dioda D1 ocitne zapojena v závěrném směru a motorový vůz zastaví.

K diodě D1 je paralelně připojen elektromechanický časový spínač T1. Funguje tak, že se přes jeho "topné" vinutí zapojené mezi vstupní a výstupní kontakty, uzavře přes motorek hnacího vozidla elektrický obvod. Jelikož je odpor vinutí velký, tak proud procházející obvodem nestačí k roztočení motorku, ale stačí k ohřátí bimetalového pásku, který se teplem postupně ohne a nakonec vyzkratuje vstupní a výstupní kontakt. Tím začne protékat proud bez omezení a motorový vůz se rozjede nyní směrem doprava.

Vlak přejede na druhou stranu, izolovaný úsek vpravo je díky otočené polaritě diodou D2 otevřen, až si "šlápne" na kontakt K1 a přehodí relé opět do polohy "1". Dioda D2 se otočením polarity dostane do závěrného zapojení, motorový vůz zastaví a začne pracovat, shodně jako na druhé straně zapojený, časový spínač T2. Po chvíli sepne a vlak opět vyrazí směrem doleva.

Časový spínač T1 mezitím vychladl, tedy rozpojil se a vše může začít nanovo.

Toto zapojení má nevýhodu v tom, že s měnící se teplotou okolí se mění i čas prodlevy na zastávce a v tunelu. Navíc při použití jiného vozidla s jiným vnitřním odporem bude nutné nastavení časů taktéž upravit. Výhodou je naprostá jednoduchost a především to, že jmenovanými součástkami disponujeme z minulé éry fungování kroužku a tudíž můžeme ušetřit finanční prostředky.


 
23.5.2010

Tak a už se pomalu rýsuje i krajina.
19052010065edit.jpg
19052010064edit.jpg
Také jsme zaštěrkovali koleje
19052010062edit.jpg
19052010063edit.jpg
19052010061edit.jpg
A jsme zas o kousek dál.
02062010072edit.jpg
02062010073edit.jpg
02062010074edit.jpg
09062010075edit.jpg
09062010076edit.jpg
09062010077edit.jpg
09062010078edit.jpg
09062010079edit.jpg
23062010086edit.jpg
23062010087edit.jpg
23062010088edit.jpg
23062010089edit.jpg
23062010090edit.jpg
23062010091edit.jpg
Výsadba zeleně se chýlí k závěru

15072010095edit.jpg
15072010096edit.jpg
15072010097edit.jpg
15072010098edit.jpg
15072010099edit.jpg
15072010100edit.jpg
15072010101edit.jpg
15072010102edit.jpg
15072010103edit.jpg
15072010104edit.jpg
15072010105edit.jpg
PICT0935.JPG
PICT0936.JPG
PICT0940.JPG
PICT0942.JPG
Nechte si zasílat novinky přímo do Vaší emailové schránky
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one